Къде и как намираме
специалисти

Социални мрежи

В работата си ползваме LinkedIn, Telegram, GitHub, Хабр, Stack Overflow и други професионални платформи. Освен това отлично владеем Boolean Search и X-Ray за още по-конкретизирано търсене.

ИНТЕРВЮ

Умеем да провеждаме първично техническо интервю, което ни позволява да предоставяме най-релевантните и компетентни кандидати

СОБСТВЕНА БАЗА

Имаме база кандидати, поддържана от години

ИНТЕРВЮ С TeamLeads

Като отделна услуга предлагаме провеждане на задълбочено техническо интервю с кейсове от TeamLeads

Повече информация

gal-30
С помощта на разработената от нас система за оценяване на кандидати ще можете да започнете да търсите работа бързо и продуктивно.
gal-30
Провеждаме тестове според получените данни, за да определим перфектната позиция в областта на лицето, търсещо работа.
gal-30
Молим всички кандидати да представят обширна информация за тяхното образование, предишните им работни места, силните и слабите им страни и уменията, които притежават.

Кандидатствайте или оставете съобщението си

Контакти

Телефон: +3(598)87-739-371
E-Mail: kkolganova@discoveryoftalents.com
ул. Николай Островски 5, София, България

(с) Discovery of talents – 2021 год

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze our traffic.
I agree
Decline